Meny

Avd 3, Kirurgisk rehabilitering

Avdelning 3 tar emot patienter som behöver rehabilitering efter kirurgisk, thorax-kirurgisk eller ortopediskt ingrepp på akutsjukhus. Vårdtiden för inneliggande rehabilitering är mellan fem till tio dagar.

Studentinformation
Här har vi samlat information för dig som ska eller är intresserad av att göra din VIL-praktik på Rehabcentrum Kungsholmen.

Kirurgiska ingrepp: borttagande av magsäck, livmoder eller tarm t.ex. pga. tumör. Många av patienter som opererats i tarmen erhåller en stomi.
Thoraxingrepp: operationer där en hjärtklaff byts ut till en biologiska eller mekaniska klaff, bypass av ett kärl i hjärtat eller operation där en bit av lungan tas bort pga. tumör.
Ortopediska ingrepp: oftast en eller flera frakturer.

Vi har 22 vårdplatser och avdelningen är delad i två teamgrupper, grupp 1 och grupp 2. Vi arbetar processorienterat för att ständigt utveckla vården. Processerna ger en gemensam bild av vad som sker under vårdtiden för att ge en kvalitativ och säker vård. Vi arbetar i par-vård vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska har ansvar för ett mindre antal patienter.

Målsättningen för rehabiliteringen är att patienten ska nå största möjliga självständighet i vardagen. Detta sker genom rehabilitering enskilt eller i grupp. Till hjälp och stöd finns ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Studentens lärande

På avdelning 3 Rehabcentrum, har studenter möjlighet att utveckla ett rehabiliterande synsätt utifrån patientens resurser och hjälpbehov. Genom det nära samarbetet i teamet ges möjlighet att träna den egna professionen och att samarbeta med andra professioner.

Vi har en studentsal, där en handledare handleder två studenter. Studenterna har två patienter/patientrum var under praktiktiden och följer dessa rum/patienter under praktiken.

Studenterna har ett fast schema under praktikveckorna.

Måndag 13.30-21.30
Tisdag 07.00-15.30
Onsdag 07.00-15.30
Torsdag 07.00-15.30

Lärandet utgår från "peer learning", (kamratlärande). Vi ser studenter som framtidens medarbetare och välkomnar er studenter till avdelning 3.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan