Meny

Här har vi samlat information för Dig som ska eller är intresserad av att göra APL/VFU på Vård- och omsorg

Stockholms Sjukhems grundare uttryckte redan på 1860-talet idén att i en stimulerande och hemlik miljö erbjuda vård för långvarigt eller obotligt sjuka.

Engagemang, kunskap och omtanke är de grundläggande värdeord som präglar all vår verksamhet.

God vård och omsorg handlar mycket om kunskapen om att möta människor med olika behov, på deras egna villkor. Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad för att ständigt utvecklas.

Vård- och omsorgsboendet har totalt 102 lägenheter. Varje våning är uppdelad i två enheter, Norr och Söder med 9-10 lägenheter per enhet.

Vi erbjuder boende till äldre personer med omsorgsbehov och demenssjukdom, samt yngre personer med demenssjukdom eller förvärvade hjärnskador. De boende flyttar hit från hela Storstockholm. Många av de boende är multisjuka vilket kräver hänsynstagande i bedömningar och omvårdnad

Du som elev/student kommer att vara med vid omvårdnaden av dessa personer och utföra arbetsuppgifter som de olika professionerna i teamet utför dagligen.

Genom det nära samarbetet i teamet ges möjlighet att träna den egna professionen och att samarbeta med andra. Teamet består av Läkare, Sjuksköterskor, Undersköterskor, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter samt Dietist

Lärandet utgår från "peer learning", (kamratlärande) där en handledare handleder två studenter (gäller sjuksköterskestudenter).

Vi ser er elever/studenter som framtidens medarbetare och välkomnar er till Vård- och omsorg.