Meny

Donationsprofessurer

Stockholms Sjukhem bedriver forskningsverksamheten inom våra vårdområden: geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och primärvård samt äldreomsorg. Vi har två donationsprofessurer, Miia Kivipelto och Peter Strang.

 

Peter Strang

Peter Strang är professor i palliativ medicin vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Professuren är en donation av Stockholms Sjukhem, i samarbete med Radiumhemmets forskningsfonder.

Läs mer om Peter Strang

Miia Kivipelto

Miia Kivipelto är innehavare av Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet (KI). Inriktningen för Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik är åldrandets sjukdomar och vård av äldre.

Läs mer om Miia Kivipelto

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-08-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan