Miia Kivipelto, donationsprofessur i geriatrik

Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, Insitutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Livsstilsförändringar som förebygger åldrandets sjukdomar är några av hennes fokusområden.

Miia Kivipeltos forskning är internationellt prisad och handlar om att identifiera riskfaktorer för, förebygga och behandla demenssjukdomar. Forskningsresultaten har stärkt insikten om att insjuknande i demens går att bromsa med hjälp av en rad livstilsåtgärder som minnesträning, fysisk aktivitet, kostrådgivning och kontroll av vaskulära riskfaktorer.

Miia Kivipelto arbetar nu med att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demenssjukdom, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomarna och hur dessa kan motverkas.

Miia Kivipelto är också chef för Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan