Meny

Peter Strang, donationsprofessur i palliativ medicin

Peter Strang är professor i palliativ medicin vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Professuren är en donation av Stockholms Sjukhem, i samarbete med Radiumhemmets forskningsfonder.

Under 1990-talet var Peter Strang ganska ensam i Sverige om att ägna sig åt forskning om palliativ vård, då i Linköping, där han blev landets första professor i palliativ medicin/palliativ onkologi. Samtidigt, i Stockholm, fanns Stockholms Sjukhem, som beslutat sig för att satsa på egen forskning. I styrelsen satt Jerzy Einhorn, professor vid Karolinska Institutet. Han var visionär och tyckte att Karolinska Institutet skulle ha en professur i palliativ medicin. Det var startskottet för att Stockholms Sjukhem skulle donera en professur till KI, i samarbete med Radiumhemmets forskningsfonder, berättar Peter Strang.

Professuren har varit viktig för Stockholms Sjukhems varumärke och intresset för palliativ vård har successivt vuxit. Som professor har Peter Strang tre uppgifter; att bedriva forskning, medverka i utbildningar samt att föra ut kunskap till allmänheten.

Peter Strang är också överläkare vid Palliativt Centrum på Stockholms Sjukhem och har givit ut en lång rad böcker som på olika sätt ökar kunskapen om palliativ vård. Han har skrivit läroböcker om bland annat smärta, cancer och palliativ vård, populärvetenskapliga verk samt skönlitteratur. Flera av hans böcker har ett existentiellt tema.

Peter Strang är vetenskaplig ledare för Palliativt kunskapscentrum i Stockholm. Han har även varit vetenskapligt råd i palliativ medicin åt Socialstyrelsen, samt sakkunnig i palliativa frågor åt bland annat socialdepartementet, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Professor Peter Strang om ensamhet

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-03-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan