Studien är ett samarbete mellan Primärvårdsrehabilitering vid Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Studien är ett samarbete mellan Primärvårdsrehabilitering vid Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Stöd för individuellt anpassad träning i hemmet vid Parkinsons sjukdom

Syftet med detta projekt är att undersöka hur man kan med olika metoder kan motivera till och stödja individuellt anpassad träning i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom drabbar ungefär 20 000 personer i Sverige. Problem med gång och balans uppstår tidigt i sjukdomen, men det finns starkt stöd för fördelarna av fysisk aktivitet på sjukdomssymptom. Forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms sjukhem har utvecklat nya metoder att stödja träning i hemmet som är både baserad på den senaste evidensen och anpassad till individen.

Under 10 veckors tid utför de träning enligt ett program som syftar till att förbättra aspekter av fysisk funktion och fysisk aktivitetsnivå

Studien vänder sig till personer som; Har fått diagnosen Parkinsons sjukdom; Inte är så fysiskt aktiv som de önskar; Är 50 år eller äldre och kan gå inomhus utan gånghjälpmedel och kan gå kontinuerligt i minst 6 minuter. Personer som ingår i studien slumpas till en av två grupper som både innebär en träningsperiod i hemmet där de tränar med olika typer av stöd, via ett digitalt verktyg eller via broschyr. Under 10 veckors tid utför de träning enligt ett program som syftar till att förbättra aspekter av fysisk funktion och fysisk aktivitetsnivå.

Studien är ett samarbete mellan Primärvårdsrehabilitering vid Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-02979-01)

Kontakt

Ansvarig forskare är Breiffni Leavy, Docent och Fysioterapeut

Anmäla intresse till Jenny Sedhed, Doktorand och Fysioterapeut, 

Tack till!

Tack till alla personer med Parkinsons sjukdom som har anmält intresse till studien, Parkinson Stockholm, samt personalen på primärvårdsrehabilitering som är en viktig del av projektet.

Studien finansierats primärt av Familjen Kamprads stiftelse, Region Stockholm och Forskarskolan i Hälsovetenskap vid Karolinska Institutet och Parkinsonfonden

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-05-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan