Öppen ansökan – steg 2

Den första ansökningsperioden är avslutad och stiftelsens FoUU-kommitté har beslutat om vilka projekt som bjuds in att lämna en fullständig ansökan i steg 2. Ansökningsperioden för steg 2 är 20 december 2018 till 31 januari 2019.

Ansökan: https://apply.se/stockholmssjukhem

Tidplan

 • Ansökningsperiod steg 1 öppnade 1 oktober och stängde 31 oktober 2018.
 • Besked om vilka sökande som inbjuds att inlämna en fullständig ansökan i steg 2 meddelas 19 december 2018.
 • Ansökningsperiod i steg 2 öppnade 20 december och stängde 31 januari 2019.
 • Besked om beviljade ansökningar meddelas 15 mars 2019.
 • Kontrakt skrivs och medel fördelas 1 april 2019.

I steg 2 bedömer och prioriterar bedömargruppen, utifrån nedan angivna bedömningskriterier, vilka projekt som föreslås ska få stöd från jubileumsprogrammet. Föreslagna projekt presenteras för FoUU-kommittén på Stockholms Sjukhem för beslut om finansiering.

Steg 2 Fullständig projektansökan ska omfatta högst 10 sidor. Bedömningskriterier är:

 • Projektets arbetsplan inkl. metod och budget.
 • Gruppens kompetens.
 • Betydelse och nytta för policy och praktik för Stockholms Sjukhem men även av nationell och internationell betydelse.
 • Genomförbarheten.
 • Kunskapsspridning samt plan för implementering.
 • Samverkan.

Projekten ska vara relevanta för inriktningen av denna utlysning inom jubileumsprogrammets områden samt bedömas ha stor nytta och betydelse för kliniska verksamheter inom Stockholms Sjukhem, men även vara av nationellt och internationellt intresse. Kopplingen till vård- och omsorgsverksamhet ska vara tydlig. Projektens förväntade resultat ska ha fokus på att skapa nytta för patienter, boende, anhöriga, medarbetare, m. fl (se bilaga).

Bedömargrupp 

 • Ordförande Med.dr., överläkare Anne Ekdahl (representant för styrelsen) 

 • Verksamhetsrepresentanter: Karin Evenholt, Christel Hedman och Sunna Koskinen

 • FoUU-representanter: lektor Erika Franzén och professor Peter Strang

 • Representant principaler: Ingvar Krakau

Projektmedel tillgängliga att söka
I denna första utlysning beräknas 5–6 projekt få stöd med upp till 700 000 kr årligen i 1–3 år med möjlighet till förlängning. Stöd kan även ges till flera mindre projekt med lägre belopp.

Kontaktpersoner:

Ordförande i bedömargruppen, Med.dr., överläkare Anne Ekdahl 

FoUU-chef Georg Engel

Administratör Monica Erlandsson

Uppdaterad 2019-03-27 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan