Frågor och svar

Här samlar vi allmänna frågor och svar om ansökan till jubileumsprogrammet. 

 

Fråga: Kan ansökan skrivas på engelska, i steg 1 och 2?

Svar: Ja, men vi föredrar svenska.

 

Fråga: Kan projektsammansättningen bestå av forskare från olika lärosäten?

Svar: Ja

 

Fråga: Kan ansökan/intresseanmälan initieras av forskare eller bör det vara av praktiker vid Stockholms Sjukhem?

Svar: Ansökan kan initieras externt , men det är en styrka med koppling till praktiker vid Stockholms Sjukhem redan från början.

 

Fråga: Om man saknar den tvärvetenskapliga kompetensen, är det något ni kan hjälpa till med vid den initiala matchningen under steg 1?

Svar: Ja

 

Fråga: Om man saknar kontakter på Stockholms Sjukhem, är det också något ni kan hjälpa till med under den initiala matchningen?

Svar: Ja, men ännu bättre är det att försöka hitta en partner redan från börjar, kontakta oss på Stockholms Sjukhem så försöker vi förmedla kontakt.

 

Fråga: I instruktionerna anges att även ”mindre projekt” kan få finansiering. Skulle det kunna gälla mer ”snävt ämnesvetenskapliga” som bedöms ha en särskilt intressant och innovativ approach, dvs skulle det kunna fungera för ett samhällsvetenskapligt projekt utan klinisk forskning, men med intervention och samverkan?

Svar: Beskriv idén i en skiss i steg I, sedan resonerar vi vidare i den initiala matchningen.

 

Fråga: Räknas mellanslag in i antal tecken?

Svar: Ja

 

Fråga: Kan man skicka med en bilaga för referenser?

Svar: Nej

 

Frågor om ansökan? Klicka här.

Kontaktpersoner:

Administratör Monica Erlandsson

Tf FoUU-chef Johan Permert 

Ordförande i bedömargruppen, Med.dr., överläkare Anne Ekdahl