Meny

SPN - Svenskt Palliativt Nätverk 

Kontakt
Besöksadress

Mariebergsgatan 22, 
112 19 Stockholm

 infospn@stockholmssjukhem.se

SPN är ett nätverk för alla som är intresserade av och arbetar för och med palliativ vård. Du är nu på SPNs hemsida med aktuell information om palliativ vård och länkar i det palliativa intresseområdet.

Vårt kansli finns på Stockholms Sjukhem och stöds men är oberoende av Stiftelsen Stockholms Sjukhem samt av Palliativt Utvecklingscentrum i Skåne. SPN utgör en del av det Nationella Rådet för Palliativ Vård www.nrpv.se och bidrar till det Nationella Rådet med att sprida nyheter och annan information om palliativ vård.

Nyhetsbrev

SPN ger ut ett månatligt nyhetsbrev som skickas med e-post. Vill du ha det kostnadsfria nyhetsbrevet så uppge namn yrkestillhörighet och arbetsplats och anmäl dig till infospn@stockholmssjukhem.se 

Vi vill gärna ha kunskap om vad som sker i den palliativa vården ute i landet och blir glada om ni hör av er med information och delar med er av kunskap till andra.

Här finns de nyhetsbrev vi har gett ut från 2016

Filer för nedladdning

Här finns rapporter, dokument, broschyrer mm att ladda ner om palliativ vård.

Här hittar du filerna som finns för nedladdning

Palliativguiden

Palliativguiden är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård.

Förteckningens mål är att samtliga specialiserade palliativa verksamheter i landet ska finnas med för att ge en helhetsbild av var och i vilka vårdformer som specialiserad palliativ vård bedrivs. Förteckningen som uppdateras årligen är tillgänglig för alla dvs. för patienter, närstående och allmänheten samt för vårdprofessionen, tjänstemän och politiker.

Vilka verksamheter finns i Palliativguiden?

Verksamheter som finns med i registret har en uttalad målsättning att bedriva palliativ vård, exempelvis enligt WHO:s definition. Palliativ vård är ett vidsträckt begrepp och innebär att vården bedrivs av kompetent personal i en ändamålsenlig organisation oftast med ett definierat uppdrag att bedriva palliativ vård. Vårdgivaren kan tillhöra ett landsting, en kommun eller vara privat och bedriver specialiserad eller allmän palliativ vård.

Här kan du se vilka verksamheter som finns i registret eller ta kontakt med någon genom att besöka webbplatsen för Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV