Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede

Plats: Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm
Tid: 13 maj 2019 - 15 maj 2019 

Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Innehåll: Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.

Teman under kursen:

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.

  • Det palliativa förhållningssättet
  • Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
  • Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom, andnöd, ångest, konfusion
  • Akuta tillstånd
  • Kommunikation och brytpunktssamtal
  • Kortison i symtomlindrande syfte
  • Närståendes behov
  • De sista dygnen

Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.

Målgrupp: Läkare under ST-utbildning.

Kursansvariga

Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare, båda vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Övriga medverkande

Jonas Bergström, överläkare, Franziska Edvinsson, överläkare
Christel Hedman, med dr och överläkare, samtliga vid Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem.

Kursinbjudan (pdf)

Anmälan

Sista anmälningsdag: 29 april 2019. Antalet platser är begränsat. 
Pris: 4 900 SEK exkl moms, varav anmälningsavgift 500 kr (återbetalas ej vid avbokning). 
Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Anmäl dig här 

Vid frågor kontakta kursadministratör Helena Kraft: helena.kraft@stockholmssjukhem.se

Visas enbart i Umbraco för redaktörer