Information om GDPR respektive cookies

GDPR – General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 ersatte den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen. Här kan du läsa om hur Stockholms Sjukhem hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person (exempelvis adress eller foto).

Rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.  Det du kan häva är de samtycken vi använder oss av för kommunikation och marknadsföring, övriga personuppgifter tas bort när de inte behövs enligt lag och avtal.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då Stockholms Sjukhem utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få registerutdrag av oss att dina personuppgifter behandlas av och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in

Stockholms Sjukhem har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Stockholms Sjukhem behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelande (via pressrum på MyNewsdesk). Behandlingen sker för att Stockholms Sjukhem ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

Personuppgifter vid beställningar av informationsmaterial

Stockholms Sjukhem behandlar personuppgifter i samband med beställning av informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

Personuppgifter vid interaktion via chattfunktion på webbplats

Syftet med chattfunktionen på vår webbplats är att ge besökare svar på frågor rörande vår verksamhet. Observera att den inte ska användas för medicinska frågor eller frågor rörande patienter/brukare. Uppgifterna sparas i 14 dagar för uppföljning för förbättring av innehåll på webbplatsen. Om de innehåller känsliga personuppgifter raderas de direkt efteråt.


Cookies och webbstatistik

Stockholms Sjukhems webbplats använder båda typer av kakor för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Syftet är att förbättra webbplatsen och besökarens upplevelse. För detta förs statistik över tid och analys sker av sökmönster på webbplatsen. Rättsligt stöd för hanteringen är berättigat intresse. IP-numren behandlas ytterst momentant (högst några minuter).

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Vi sparar ingen personlig information i cookies och den statistik som tas fram är avidentifierad. Statistiken hanteras av kommunikationsavdelningen på Stockholms sjukhem. Vi kan komma att dela IP-numren med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra personuppgifter från webbplatsbesök till ett land utanför EU.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@stockholmssjukhem.se.

Du når vårt dataskyddsombud på DSO@stockholmssjukhem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-09-17 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan