Meny

Nya namn på vårdenheter

Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken är en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem sedan den 1 februari 2018.

All geriatrisk vård är nu samlad under namnet Stockholms Sjukhem Geriatrik, med verksamhet i Bromma och på Kungsholmen. Vi erbjuder samma vård som tidigare, men namnen på vårdenheterna ändras i TakeCare:

Nuvarande namn   Nya namn 1 februari 2018
BG - Avd 1      SSH BR - Geriatrik Avd 11 
BG - Avd 2   SSH BR - Geriatrik Avd 12
BG - Avd 3   SSH BR - Geriatrik Avd 13
BG - Avd 4    SSH BR - Geriatrik Avd 14
BG - Avd 5    SSH BR - Geriatrik Avd 15
BG - Avd 9 *   SSH KH - Geriatrik Avd 16 
BG - Dietistenheten    SSH BR – Dietist
BG - Intagningsenhet   SSH BR – Intagningsenhet 
BG - Logopedenheten    SSH BR – Logoped
BG - Kuratorsenheten    SSH BR – Kurator
BG - Minnesmottagning   SSH BR – Minnesmott
BG - Neuroteam     SSH BR – Neuroteam 
BG - Rehabcentrum     SSH BR – PVR
BG - TTS-enheten    SSH BR - TTS

E-remisser Vi tar emot e-remisser i TakeCare. Från och med den 1 februari 2018 hittar du oss i TakeCare som:
SSH BR - Intagningsenhet SSH KH - Geriatrik Avd 16 SSH BR - Minnesmott SSH BR - Neuroteam SSH BR - PVR   

   

* Kungsholmsgeriatriken

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-03-27 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan