Primärvårdsrehab Kungsholmen

Rehabcentrum erbjuder kirurgisk och neurologisk rehabilitering för patienter efter akutsjukvård. Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom landstingets vårdvalssystem.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare till Rehabcentrum. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar våra verksamheter som:

SSH Kirurgisk rehab

SSH Neurologisk rehab

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-08-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan