Meny

Vårdval planerad neurologisk rehabilitering

Dagrehabilitering

 08-617 93 46, 08-617 12 25


Rehabilitering i slutenvård

 08-617 12 12

För patienter med kvarstående neurologiska resttillstånd erbjuder vi planerad neurologisk rehabilitering.

Remisser

Remisser för planerad rehabilitering skickas till:

Enheten för individuella vårdärenden 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909, 102 39 Stockholm

Fax: 08-123 13 109

Den remiss som skrivs för planerad neurologisk rehabilitering skickas till Enheten för individuella vårdärenden på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för handläggning och beslut. Patienten får information av landstinget om hen har fått sin rehabilitering beviljad. Man kan bli beviljad rehabilitering i dagvård eller i slutenvård.

Mer information om planerad neurologisk rehabilitering samt aktuella remissblanketter finns på Stockholms läns landstings webbplats Vårdgivarguiden.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan