Vårdval kirurgisk rehabilitering

 Avdelning 3

Expedition

08–122 803 00​, fax 08-617 93 30

 

Enhetschef

08–122 803 11

 

Paramedicinsk chef

08–122 831 05

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

Stockholms Sjukhem har avtal för kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH Kirurgisk rehab

Remisser kan även faxas till avd 3, fax 08-617 93 30

Vid frågor kontakta i första hand avtalsansvarig överläkare Jana Randman, tel 08–122 800 00 eller enhetschef Agneta Björkman, tel 08–122 803 11.

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Uppdraget omfattar patienter som genomgått operativa ingrepp vid thoraxkirurgisk, ortopedkirurgisk eller allmänkirurgisk klinik och därefter är i behov av inneliggande rehabilitering. Även patienter som vårdas efter multitrauma omfattas av uppdraget.

Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-10-30 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan