Vårdval kirurgisk rehabilitering

 Avdelning 3

Expedition

08-617 12 30, fax 08-617 93 30

 

Enhetschef

08-617 93 56

 

Paramedicinsk chef

08-617 12 28

 

Avtalsansvarig överläkare

08-617 12 00

 

Verksamhetschef

08-617 12 00

Rehabcentrum har avtal för kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH Kirurgisk rehab

Remisser kan även faxas till avd 3, fax 08-617 93 30

Vid frågor kontakta i första hand avtalsansvarig överläkare Jana Randman, tel 08-617 12 00 eller enhetschef Agneta Björkman, tel 08-617 93 56.

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Uppdraget omfattar patienter som genomgått operativa ingrepp vid thoraxkirurgisk, ortopedkirurgisk eller allmänkirurgisk klinik och därefter är i behov av inneliggande rehabilitering. Även patienter som vårdas efter multitrauma omfattas av uppdraget.

Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-10-19 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan