Vårdval neurologisk rehabilitering

 Avdelning 1

Expedition

08–122 801 05, fax 08-617 93 10

 

Enhetschef

08–122 801 01

 

Paramedicinsk chef

08122 831 05

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

Stockholms Sjukhem har avtal för neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH Neurologisk rehab

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Rehabcentrum ingår i vårdvalet för neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård. Uppdraget gäller patienter med tumörer i nervsystemet, neurologisk sjukdom och/eller neurologisk skada. Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-10-30 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan