Vårdval neurologisk rehabilitering

 Avdelning 1

Expedition

08-617 12 10, fax 08-617 93 10

 

Enhetschef

08-617 12 12

 

Paramedicinsk chef

08-617 12 28

 

 

Avtalsansvarig överläkare

08-617 12 00

 

Verksamhetschef

08-617 12 00

Rehabcentrum har avtal för neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH Neurologisk rehab

Remisser kan även skickas till faxnr: 08-617 93 10

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Rehabcentrum ingår i vårdvalet för neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård. Uppdraget gäller patienter med tumörer i nervsystemet, neurologisk sjukdom och/eller neurologisk skada. Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-10-19 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan