Remisser

Remiss skickas direkt till den vårdgivare patienten önskar.

Konsultationsorsak: Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad

E-remisser

Vi tar emot remisser i TakeCare:
Dagrehabilitering: SSH-Neuro dagrehab
Rehabilitering i slutenvård: SSH-avd1 Neuro rehab

Fax

Vårdgivare som inte använder TakeCare hittar aktuell remissblankett på Vårdgivarguiden.
Dagrehabilitering: fax 08-617 12 34
Rehabilitering i slutenvård: fax 08-617 93 10