Meny

Vårdval planerad neurologisk rehabilitering

Dagrehabilitering

 08–122 831 70, 08–122 831 80
Fax: 08–617 12 34


Rehabilitering i slutenvård

 08–122 801 01

Fax: 08–617 93 10

För patienter med kvarstående neurologiska resttillstånd erbjuder vi planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Målgruppen är patienter med neurologiska sjukdomar och/eller skador som bedömas ha behov och nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

Remisser

Fr o m 1 september 2018 ska remissen skickas direkt till den vårdgivare patienten önskar och inte som tidigare till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande.

Konsultationsorsak: Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad

E-remisser

Vi tar emot remisser i TakeCare:
Dagrehabilitering: SSH-Neuro dagrehab
Rehabilitering i slutenvård: SSH-avd1 Neuro rehab

Fax

Vårdgivare som inte använder TakeCare hittar aktuell remissblankett på Vårdgivarguiden.
Dagrehabilitering: fax 08-617 12 34
Rehabilitering i slutenvård: fax 08-617 93 10

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i april beslut om revidering av förfrågningsunderlaget till vårdvalet för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Syftet med revideringen är att öka kvaliteten för rehabiliteringen och att anpassa den till de nya nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom och Nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Mer information om planerad specialiserad neurologisk rehabilitering samt aktuella remissblanketter finns på Stockholms läns landstings webbplats Vårdgivarguiden.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-03-12 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan