Meny

Vårdval specialiserad rehabilitering

 Avdelning 3

Remissansvarig

08122 803 04


Expedition

08–122 803 00​, fax 08-617 93 30

 

Enhetschef

08–122 803 11

 

Avtalsansvarig överläkare

08–122 800 00

 

Verksamhetschef

08–122 800 00

 

Paramedicinsk chef

08–122 831 05

Ny adress och nytt namn i TakeCare

Från den 19 april 2021 hittar du Stockholms Sjukhems rehabilitering slutenvård på Sankt Görans sjukhusområde. Det beror på att vi bygger om och moderniserar hus B på Kungsholmen för framtidens vård.

Nytt namn i TakeCare: SSH-Rehab Avd 21A-B  
Hitta till oss: Rehabilitering, avdelning 21, Sankt Göransplan 4 vid S:t Görans sjukhus

Stockholms Sjukhem tar emot covid-patienter både för inneliggande rehabilitering och för uppföljning efter utskrivning.

Många patienter som vårdats för covid-19-infektion har stort behov av rehabilitering. Stockholms Sjukhem har kompetens och resurser för rehabilitering riktad till dessa patienter inom både slutenvård och öppenvård.

Intagningskriterier för covid-rehabilitering

 • Patienten vara så kognitivt klar att hen kan tillgodogöra sig instruktioner och dra nytta av rehabilitering
 • Patienten ska ha bålstabilitet, ex sitta på sängkant utan stöd (bedöms av fysioterapeut)
 • Patienten ska ha fungerande nutritionsplan
 • Vid osäkerhet om psykiskt mående är det bra om patienten genomgått bedömning av kurator alternativt psykkonsult

De flesta covidpatienter utanför den geriatriska målgruppen passar in i grupp 3B:
Rehabilitering efter medicinsk behandling på akutsjukhus

Förutsättningar:

 • Patient ska vara 18 år eller äldre och folkbokförda i Sverige
 • Patient ska ha behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård efter inneliggande behandling på akutsjukhus
 • Patient ska ha påtagliga symptom med nytillkommen funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
 • Det huvudsakliga behov ska vara rehabilitering
 • Omvårdnadsbehov eller medicinska behov får inte överväga och utgöra ett hinder för att uppnå framgångsrik rehabilitering inom rimlig tid
 • Vårdgivaren ska försäkra sig om att patienten inte har ett förutsägbart behov av akutsjukhusets resurser

Patienter som respiratorvårdats på IVA är aktuella för grupp 4:
Rehabilitering efter medicinsk eller kirurgisk behandling

Förutsättningar enligt ovan samt:

 • Patient som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av symptomgivande samtidiga skador/symtom inom ett eller flera organsystem. Behovet av rehabilitering ska vara särskilt omfattande med förväntad lång vårdtid.
  Uppföljning i öppenvård

Patienter som har skrivits ut från slutenvården kan erbjudas uppföljning i hemmet eller på mottagning via vår primärvårdsrehabilitering eller via planerad neurologisk dagrehabilitering. Remiss krävs till neuroteam och neurologisk dagrehabilitering.

E-remisser i TakeCare

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Du hittar oss i TakeCare som SSH Kirurgisk rehab

Remisser kan även faxas till avd 3, fax 08-617 93 30

Vid frågor kontakta i första hand avtalsansvarig överläkare Jana Randman, tel 08–122 800 00 eller enhetschef Agneta Björkman, tel 08–122 803 11.

Remisshantering

Remisser bedöms kontinuerligt måndag till fredag. Vi skriver in patienter veckans alla dagar. För information om tillgängliga platser se www.belport.se.

Stockholms Sjukhem ingår i vårdvalet för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Uppdraget omfattar patienter som genomgått operativa ingrepp eller genomgått medicinsk behandling på akutsjukhus och därefter är i behov av inneliggande rehabilitering. Även patienter som vårdas efter multitrauma omfattas av uppdraget.

Patienten ska vara medicinskt färdigbehandlad och kunna tillgodogöra sig aktiv rehabilitering.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-04-09 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan