Meny

Avdelning 2, palliativ vård

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Stockholms Sjukhem har infört besöksförbud på vårdavdelningarna från och med 11 mars.

Stockholms Sjukhems arbete är inriktat på att fortsatt ge patienter en god och säker vård. Vi har besöksförbud i förebyggande syfte, för att skydda patienter, närstående, besökare och personal samt minska risken för smittspridning.

Tack för visad hänsyn!

Kontakta oss, expedition

 08-122 802 00

 

Besökstider

 Fria besökstider

Hitta hit

 Mariebergsgatan 22

Enhetschef

Camilla Olli

  08-122 802 08

Bitr enhetschef

Sophia Praesto

  08-122 802 10

Stockholms Sjukhem har 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar. Här på avdelning 2 finns 21 platser. Alla våra patientrum är enkelrum. Familj och närstående är välkomna att vistas på avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider. Det finns också möjlighet att sova över.

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, och kurator. Vi har tillgång till präst och samarbetar med andra samfund och trosåskådningar vid behov. 

Vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård

I Stockholms län gäller vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård. Om du har en obotlig sjukdom och har bedömts behöva vård på sjukhus dygnet runt har du rätt att välja vårdgivare. Den läkare som skriver remiss till palliativ vård hjälper dig med det praktiska kring vårdvalet.

Stockholms Sjukhem tar emot patienter från hela Stockholms län.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-07-02 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan