Meny

Avdelning 4, palliativ vård

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Stockholms Sjukhem har infört besöksförbud på vårdavdelningarna från och med 11 mars.

Stockholms Sjukhems arbete är inriktat på att fortsatt ge patienter en god och säker vård. Vi har besöksförbud i förebyggande syfte, för att skydda patienter, närstående, besökare och personal samt minska risken för smittspridning.

Tack för visad hänsyn!

Kontakta oss, expedition

  08-122 804 00

Besökstider

 Fria besökstider

Hitta hit

 Mariebergsgatan 22

 

Enhetschef

Carina Lindén

  08-122 804 03

Bitr enhetschef

Marie Mellström

076-050 07 79

Här på Stockholms Sjukhem finns 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar. Avdelning 4 har 21 platser och alla patientrum är enkelrum.

Din familj och dina närstående är alltid välkomna att vara med dig på avdelningen när de vill, det finns inte några bestämda besökstider. Dina närstående har också möjlighet att sova över.

Jobbar i team

Vi jobbar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Det finns möjlighet att träffa en präst och vi samarbetar även med andra samfund och trosåskådningar om ni önskar det.

Vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård

I Stockholms län gäller vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård. Om du har en obotlig sjukdom och har bedömts behöva vård på sjukhus dygnet runt har du rätt att välja vårdgivare. Den läkare som skriver remiss till palliativ vård hjälper dig med det praktiska kring vårdvalet. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-06-03 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan