Avdelning 4, palliativ vård

Kontakta oss, expedition

 08–617 12 40

Besökstider

 Fria besökstider

Hitta hit

 Mariebergsgatan 22

 

Enhetschef

Carina Lindén

 08-617 12 42

Bitr enhetschef

Marie Mellström

 08-617 93 26

Här på Stockholms Sjukhem finns 42 vårdplatser för palliativ vård, fördelade på två vårdavdelningar. Avdelning 4 har 21 platser och alla patientrum är enkelrum.

Din familj och dina närstående är alltid välkomna att vara med dig på avdelningen när de vill, det finns inte några bestämda besökstider. Dina närstående har också möjlighet att sova över.

Präst som ger stöd 

Vi jobbar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, och kurator. Det finns möjlighet att träffa en präst och vi samarbetar även med andra samfund och trosåskådningar om ni önskar det.

Vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård

I Stockholms län gäller vårdval inom specialiserad palliativ slutenvård. Om du har en obotlig sjukdom och har bedömts behöva vård på sjukhus dygnet runt har du rätt att välja vårdgivare. Den läkare som skriver remiss till palliativ vård hjälper dig med det praktiska kring vårdvalet. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-19 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan