Hur får jag en plats?  planerad neurologisk rehabilitering


Vi tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada och behöver återkommande rehabilitering. Du kan beviljas en rehabiliteringsperiod hos oss inom landstingets vårdvalssystem. Vi erbjuder både dagrehabilitering och inneliggande rehabilitering.

Vårdval - steg för steg

1) Remiss från din läkare

För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare. Här kan du ladda ner remissblanketten.

2) Remissen skickas till Enheten för individuella vårdärenden

Din läkare skickar remissen till Enheten för individuella vårdärenden på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för handläggning och beslut.

3) Beslut meddelas av Enheten för individuella vårdärenden

Du får information av landstinget om du har fått din rehabilitering beviljad. Du kan bli beviljad dagrehabilitering eller inneliggande rehabilitering.

4) Kontakta oss

Ta kontakt med oss när du fått ditt beslut, tillsammans planerar vi för din rehabilitering. Remissen gäller i fyra månader.

Multiprofessionellt team

Du får hjälp med din rehabilitering av ett multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist. Utifrån dina behov erbjuder vi rehabilitering enskilt och i grupp. Dina individuella mål utformas av dig i samråd med rehabteamet.

På Stockholms läns landstings webbplats Vårdgivarguiden finns mer information för den läkare som ska skriva remiss. 

Uppdaterad 2018-06-14 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan