Meny

Hur får jag en plats?  planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

På Stockholms Sjukhem erbjuder vi både neurologisk dagrehabilitering och inneliggande rehabilitering för den som bedömts ha behov av detta. 

Den läkare som skriver remiss till rehab kan skicka remissen direkt till den vårdgivare du som patient önskar. 

Läs mer om Stockholms Sjukhems dagrehabilitering och om vår inneliggande rehabilitering.

Information till dig som är remittent

På landstingets webbplats Vårdgivarguiden kan du som är remittent hitta mer information om vårdvalet för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-06-04 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan