Hur får jag en plats?  planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Från och med 1 september gäller ett nytt och enklare remissförfarande för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. På Stockholms Sjukhem erbjuder vi både neurologisk dagrehabilitering och inneliggande rehabilitering för den som bedömts ha behov av detta. 

De nya reglerna innebär att den läkare som skriver remiss till rehab kan skicka remissen direkt till den vårdgivare du som patient önskar och inte som tidigare till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande. I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om den nya remisshanteringen beslutade de även om vissa förändringar i uppdraget. Syftet är att öka kvaliteten för rehabiliteringen genom att bland annat anpassa den till de nya nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

Läs mer om Stockholms Sjukhems dagrehabilitering och om vår inneliggande rehabilitering.

Information till dig som är remittent

På landstingets webbplats Vårdgivarguiden kan du som är remittent hitta mer information om vårdvalet för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-08-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan