Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering på vårdavdelning

Vi på Stockholms Sjukhem tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada och behöver inneliggande rehabilitering på vårdavdelning.

Nytt remissförfarande fr.o.m. den 1 september 2018. Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar och inte som tidigare via hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande.

Här får du hjälp av:

multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist.

rehabilitering enskilt och eller i grupp.

personliga mål som utformas av i samråd med rehabteamet

 

Hur får jag en plats?

Vi tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada och behöver återkommande rehabilitering. 

Läs mer om hur du kan få inneliggande rehabilitering

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-08-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan