Meny

Vårdkedja för ryggmärgsskadade

Besöksförbud på vårdavdelningarna

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för spridning av coronaviruset i samhället till den högsta nivån. Stockholms Sjukhem har infört besöksförbud på vårdavdelningarna från och med 11 mars.

Stockholms Sjukhems arbete är inriktat på att fortsatt ge patienter en god och säker vård. Vi har besöksförbud i förebyggande syfte, för att skydda patienter, närstående, besökare och personal samt minska risken för smittspridning.

Tack för visad hänsyn!

Stockholms Sjukhem ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade i Stockholms läns landsting.

Efter utredning och vård på avd R18 behöver många ryggmärgsskadade fortsatt rehabilitering i slutenvård under en tid vilket kan ske här hos oss.

Här får du hjälp av:

multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist.

rehabilitering enskilt och eller i grupp.

personliga mål som utformas av i samråd med rehabteamet

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-06-04 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan