Neurologisk dagrehabilitering

Kontakt

 08–617 93 46

08–617 12 25 

Hitta hit

 Mariebergsgatan 22 

Våra skolor

Parkinsonskola v. 10-19 (finns lediga platser)

Hjärntrötthetsgrupp: v. 3-7, (gruppen är full)

Samtalsgrupp, v. 10-13

Du som har en neurologisk sjukdom eller skada och har behov och nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering, kan ansöka om en dagrehabiliteringsperiod.

Dagrehabilitering innebär att du kommer till oss för din rehabilitering men bor kvar hemma. Du får hjälp med din rehabilitering av ett multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist. Utifrån dina behov erbjuder vi rehabilitering enskilt och i grupp. Din rehabiliteringsperiod bygger på den individuella rehabiliteringsplan som du utformar tillsammans med rehabteamet.  

Hur får jag en plats?

Nu är det nytt remissförfarande fr.o.m. den 1 september 2018. Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar. 

Läs mer om hur du kan få planerad specialiserad neurologisk dagrehabilitering

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-01-07 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan