Neurologisk dagrehabilitering

Våra skolor

Parkinsonkurs v: 39-47  (fullbokad), en ny kurs planeras till hösten

Hjärntrötthetsgruppv 36-40, hösttermin 2019 (finns lediga platser)

Samtalsgrupp: v 41-44, hösttermin 2019 (finns lediga platser)

Du som har en neurologisk sjukdom eller skada och har behov och nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering, kan ansöka om en dagrehabiliteringsperiod.

Dagrehabilitering innebär att du kommer till oss för din rehabilitering men bor kvar hemma. Du får hjälp med din rehabilitering av ett multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist. Utifrån dina behov erbjuder vi rehabilitering enskilt och i grupp. Din rehabiliteringsperiod bygger på den individuella rehabiliteringsplan som du utformar tillsammans med rehabteamet.  

Se film med Don som berättar om sin sjukdom och rehabilitering

Se film om planerad neurologisk rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Exempel på vad vi erbjuder

Hur får jag en plats?

Nu är det nytt remissförfarande fr.o.m. den 1 september 2018. Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar. 

Läs mer om hur du kan få planerad specialiserad neurologisk dagrehabilitering

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-08-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan