Neurologisk dagrehabilitering i Bromma

Neurologisk dagrehabilitering har upphört med  verksamhet på Stockholms Sjukhem. Vi tar därför inte emot nya remisser.

Vid behov av rehabilitering kontakta gärna 

Primärvårdsrehab Kungsholmen, ingen remiss krävs

Primärvårdsrehab Bromma, ingen remiss krävs

 

Frågor och svar till patienter rörande neurologisk dagrehabilitering

Var kan jag få motsvarande rehabilitering som hos neurologisk dagrehabilitering på Stockholms Sjukhems?

Samma avtal (planerad specialiserad neurologisk rehabilitering) finns hos andra vårdgivare i Stockholms län- och du behöver då få en ny remiss av din läkare. Du kan även få neurologisk rehabilitering via Stockholms Sjukhems Primärvårdsrehab på Kungsholmen eller i Bromma i annat format och dit kan du vända dig utan remiss

Kommer ni öppna neurologisk dagrehabilitering på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen efter renoveringen?

Nej, all verksamhet pågår i Bromma tills vi avvecklat neurologisk dagrehabilitering.

Kommer jag att kunna fortsätta pågående rehabperiod någon annanstans?

Nej, du behöver få en ny remiss till en annan vårdgivare. Kontakta din läkare för ny remiss.

Finns Parkinsonskolan inom fler verksamheter på Stockholms Sjukhem?

Parkinsonrehabilitering (individuellt och grupp) finns inom primärvårdsrehabilitering på Kungsholmen eller i Bromma på Stockholms Sjukhem.

Kommer inneliggande veckovård påverkas?

Ja. Avtalet om planerad neurologisk rehabilitering (dagrehab och inneliggande veckovård) avslutas. Stockholms Sjukhems rehabilitering gällande slutenvård tar fortsatt emot patienter för neurologisk sjukdom eller skada som behöver inneliggande rehabilitering på vårdavdelning efter vård på akutsjukhus.

Varför läggs neurologisk dagrehab ned på Stockholms Sjukhem?

Stockholms Sjukhem har beslutat att säga upp avtalet på grund av avtalets utformning samt att vi under lång tid har tillfört eget kapital för att kunna ge en god rehabilitering. Stockholms Sjukhem har inte längre möjlighet att bidra med eget kapital till verksamheten.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-19 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan