Meny

Neurologisk dagrehabilitering

Vi har öppnat verksamheten enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Remisser tas emot, behandlas och placeras på väntelista. 

Du som har en neurologisk sjukdom eller skada och har behov och nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering, kan ansöka om en dagrehabiliteringsperiod.

Dagrehabilitering innebär att du kommer till oss för din rehabilitering men bor kvar hemma. Du får hjälp med din rehabilitering av ett multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist. Utifrån dina behov erbjuder vi rehabilitering enskilt och i grupp. Din rehabiliteringsperiod bygger på den individuella rehabiliteringsplan som du utformar tillsammans med rehabteamet.  

Se film med Don som berättar om sin sjukdom och rehabilitering

Se film om planerad neurologisk rehabilitering vid Parkinsons sjukdom

Exempel på vad vi erbjuder

Hur får jag en plats?

Remittenten kan skicka remiss direkt till den vårdgivare du som patient önskar. 

Läs mer om hur du kan få planerad specialiserad neurologisk dagrehabilitering

Har du synpunkter eller förslag?

Har du synpunkter på din vård och omsorg eller vår service? Låt oss veta. Dina erfarenheter är värdefulla och hjälper oss att bli bättre.

Här kan du skicka in förslag eller synpunkter

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-09-17 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan