Meny

Hjärntrötthetsgrupp

Anmälan och frågor

 08–122 831 70

 08–122 831 80

Hjärntrötthet är vanligt hos den som haft en neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet. Vi erbjuder grupper där du som patient kan lära dig att hantera hjärntröttheten på ett bra sätt. Hjärntrötthetsgruppen är är en grupp som är en del av en dagrehabperiod och du behöver en läkarremiss för att delta.

Start: v 36-40, höstterminen 2021
Omfattning: Fem träffar, det finns platser kvar
Anmälan: Remiss till neurologisk dagrehab krävs - se nedan.

Inom neurologisk rehabilitering på Stockholms Sjukhem erbjuder vi grupper kring ämnet hjärntrötthet. I gruppen får du lära dig mer om vad hjärntrötthet är och hur den kan lindras. Du träffar också andra personer som upplever hjärntrötthet med möjlighet att utbyta erfarenheter.

Läs mer om hur du gör för att få en remiss till dagrehabilitering

Film om hjärntrötthetsgrupp på Stockholms Sjukhem