Samtalsgrupp för dig med Parkinson eller MS

Anmälan och frågor

 08-617 93 46,  08-617 12 25

Vi erbjuder en samtalsgrupp för dig som har Parkinson eller MS. Här får du möjlighet att möta andra och samtala kring hur sjukdomen påverkar dig. Gruppen träffas vid fyra tillfällen och samtalar utifrån olika teman, exempelvis hur sjukdomen kan påverka självbild och relationer.

Start: v. 10

Omfattning: Fyra träffar

Anmälan: Remiss till neurologisk dagrehab krävs