Meny

Samtalsgrupp för dig med Parkinson eller MS

Anmälan och frågor

 08–122 831 70

 08–122 831 80

Vi erbjuder en samtalsgrupp för dig som har Parkinson eller MS. Här får du möjlighet att möta andra och samtala kring hur sjukdomen påverkar dig. Samtalsgruppen är inkluderad i en dagrehabperiod och du behöver en läkarremiss för att delta.

Start: Start hösten -21. Är en grupp som är en del av en dagrehabperiod.

Omfattning: Fyra träffar

Anmälan: Remiss till neurologisk dagrehab krävs

Gruppen träffas vid fyra tillfällen och samtalar utifrån olika teman, exempelvis hur sjukdomen kan påverka självbild och relationer.