Meny

Arbetsterapi vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom leder ofta till motoriska svårigheter och kognitiva konsekvenser som exempelvis hjärntrötthet och stresskänslighet. Genom en tidig kontakt med arbetsterapeut får du möjlighet att få rätt stöd och träning för dina dagliga aktiviteter.

Utredning

Vi intervjuar dig för att ta reda på vilken form av träning och stöd du behöver för att klara dagliga aktiviteter. Vi kartlägger din förmåga och/eller svårighet att utföra olika aktiviteter tillsammans med dig:

Arm- och hand: Bedömning av rörlighet, handstyrka och finmotorik. Träning av rörlighet, styrka och finmotorik i specifik armhandträning individuellt/grupp, skapande aktiviteter, trädgårdsaktiviteter mm.

Kognition: Observation och träning i aktivitet, t ex skapande, personlig vård, köksaktivitet, att planera inköp, hantera dator/telefon, tidsplanering, att orientera sig i inomhus- och utomhusmiljö. Tips och råd om strategier och eventuella hjälpmedel för att kompensera. Vid behov genomför vi screening med standardiserade tester.

Hjärntrötthet: Information och självskattning av mental trötthet. Fokus ligger på att uppnå balans mellan aktivitet och vila i vardagen med hjälp av aktivitetsloggar över din dag eller vecka samt introduktion av tekniker för mindfulness. Möjlighet att delta i hjärntrötthetsgrupp och då få utbyte med övriga deltagare i liknande situation.

Energibesparing: Information om ergonomi och hjälpmedel som kan underlätta och minska energiåtgång i olika aktiviteter

Stress: Identifiera stressfaktorer. Tips råd och olika strategier för specifika situationer.

Hjälpmedel: Kompensera för aktivitetsnedsättning, fysisk och/eller kognitiv.

Bostadsanpassning: Ge råd om hur bostad och närmiljö kan anpassas.

 

 

Uppdaterad 2019-04-15 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan