Meny

Dietistens insatser vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom förändras ofta energi- och näringsbehov och det kan bli svårare att täcka dessa behov. Dietisten har spetskompetens inom nutrition och arbetar med att utreda och behandla olika nutritionsproblem. På Stockholms Sjukhem erbjuds du som behöver stöd med kosten kontakt med dietist. Dietisten ingår också som en del av Parkinsonkursen.  

Problem som kan uppstå vid Parkinsons sjukdom är till exempel: 

Nedsatt aptit

Nedsatt luktsinne

Smakförändringar

Tugg- och sväljsvårigheter

Svårigheter att föra mat till munnen

Förstoppning

För att din rehabilitering ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du har ett tillräckligt energi- och näringsintag. Dietisten gör en grundlig genomgång tillsammans med dig för att ta reda på dina specifika behov, förutsättningar, resurser och förväntningar. Själva nutritionsbehandlingen individanpassas så att ditt energi- och näringsbehov täcks med hänsyn till sjukdomstillstånd, funktionsnivå, ekonomi, smakpreferenser, matkultur, matlagningskunskap etc.

Uppdaterad 2019-04-15 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan