Meny

Kurator vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom innebär en livsomställning som påverkar både dig som är sjuk och dina närstående. Vid själva diagnosen väcks ofta många frågor och det är vanligt att hamna i kris. Den känslomässiga upplevelsen kan vara förlamande och kuratorns roll blir här att erbjuda krissamtal, att ge psykologiskt stöd samt att vara ett vikarierande hopp i den akuta krisen.

Även anhöriga hamnar i kris och kan behöva stöd i form av samtal för att få sätta ord på sina känslor och få hjälp att ta hand om sina reaktioner.

När den första chocken har lagt sig kan kuratorn erbjuda stödjande samtal, och ibland mer bearbetande samtal. När man får besked om att man har en kronisk sjukdom som Parkinson, tar det tid att processa och bearbeta sjukdomens förluster och konsekvenser, och utforska hur den påverkar ens självbild och vardag, samt senare i processen se och formulera nya möjligheter i livet.

Fungera som bollplank

Reaktionerna kan också se mycket olika ut beroende på tidigare erfarenheter och sårbarheter. Här kommer faktorer som familj, socialt stöd, arbete, ekonomi och intressen in. I samtal med kuratorn kan du få hjälp att reflektera kring din förändrade livssituation, hitta nya strategier, se möjligheter samt sätta upp nya livsmål.

Samtalet kan ofta vara en god hjälp i att hitta en balans mellan sjukdomens villkor och det liv man vill leva, och här kan kuratorn fungera som ett bollplank i processen mot att åter känna att man är förankrad i livet. Att återfå kontrollen i sitt liv.

Samtalsgrupper 

Kuratorn har också samtalsgrupper där du får möjlighet att träffa andra och prata om hur sjukdomen påverkar. Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

Kuratorn kan också informera och vägleda om samhällets insatser och vilken hjälp man kan få från exempelvis kommunen, eller tipsa om olika bidrag eller fonder som finns att söka.

Uppdaterad 2019-04-15 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan