Meny

Logoped vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom kan innebära försämrad röst- och talfunktion, vilket kan göra det svårt att samtala med andra. Därför är det viktigt att få möjlighet att träffa en logoped. Logopeden utreder, ställer diagnos på och behandlar olika typer av kommunikations-problem och sväljningssvårigheter. På Stockholms Sjukhem finns logoped tillgänglig i inneliggande rehab, neuroteam och dagrehabilitering.

Exempel på förändringar som personer med Parkinsons sjukdom kan uppleva:

Svag och hes röst

Otydlig artikulation

Förändrat taltempo

Stel mimik => mindre uttrycksfullt ansikte

Svårt att finna ord

Svårt att förstå tal med mycket information

Allt detta sammantaget kan leda till svårigheter att delta i samtal och att bli förstådd på ett bra sätt, vilket sänker livskvaliteten. 

Även sväljningsförmågan kan drabbas. Detta kan visa sig i att man sätter i halsen då man äter och/eller dricker.

Det här kan logopeden erbjuda dig med Parkinsons sjukdom:

Röstträning - fokusera på att lära sig teknik för att använda en stark röst.

Artikulationsträning – träning av läppar och tunga för en tydlig artikulation. Även träning av lämpligt taltempo och tydlig betoning kan behövas.

Mimikträning - uppmjukande rörelser för ansiktsmusklerna.

Sväljning – efter bedömning av sväljförmåga kan information och råd ges. Exempelvis om hur felsväljning kan undvikas genom ändring av konsistens på mat och dryck och genom att träna sväljförmågan.

Träningen kan ske individuellt och/eller i grupp.

 

Utsidan stämmer inte överens med insidan

– sagt av en patient för att beskriva det problematiska i att känna sig glad,
men att se bedrövad eller ledsen ut (vid stel ansiktsmuskulatur).