Stockholms Sjukhem erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) till personer som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm,  Lidingö, Solna, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Sollentuna samt inom Ekerö kommun.

ASIH är ett alternativ till sjukhusvård för dig som har en allvarlig kronisk sjukdom. ASIH vänder sig till personer över 18 år och erbjuder vård i hemmet under en kortare eller längre tid. 

Det är dina behov som avgör om ASIH är en lämplig vårdform. Din läkare inom primärvården eller på sjukhuset skriver en remiss till ASIH och i samband med det har du möjlighet att välja vårdgivare. Här kan du läsa mer om hur vårdvalet går till.

Stockholms Sjukhem erbjuder avancerad sjukvård i hemmet till dig som har har en allvarlig kronisk sjukdom och behöver täta kontakter med vården. ASIH ger vård i hemmet dygnet runt och alla dagar i veckan. Om du har en allvarlig kronisk sjukdom som till exempel cancer, KOL, hjärtsvikt, MS eller ALS, kan ASIH vara ett alternativ till sjukhusvård om du blir sämre under en period. Du kan också få hjälp av ASIH om du har en cancersjukdom och genomgår en tuff behandlingsperiod. Här kan du se vår film om ASIH.

Om du har en obotlig sjukdom och vårdas i livets slut, så kallad palliativ eller lindrande vård, kan du välja att få vård i hemmet av ASIH. Om du själv önskar, eller om vård i hemmet inte längre är möjlig av något skäl, kan du byta till en vårdplats på en av våra palliativa vårdavdelningar.

Stockholms Sjukhem har två ASIH-enheter. ASIH Bromma vänder sig till patienter som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Sollentuna samt inom Ekerö kommun. ASIH Innerstaden vänder sig till till patienter som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Solna samt Lidingö.

ASIH arbetar i multiprofessionella team och det är dina behov som avgör vilka yrkeskategorier du kommer att möta under din vårdtid. ASIH-teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster, kurator och dietist.