Välkommen till Stockholms Sjukhem

Vi ger vård som präglas av omtanke, respekt och kunskap. 

 

 

 

                                                        Läs mer och sök lediga tjänster

 

                                                   

Nyheter

 • Samtal om etik och teknik engagerade många

  30 juni 2015 · Roboten knackade på, och vården öppnade! Spännande diskussioner om robotar, ny teknik och etiska frågeställningar kring självbestämmande, integritet och rättvis vård när Stockholms Sjukhem och Smer bjöd in till rundabordssamtal i Almedalen.

 • Dag Klackenberg ny styrelseordförande

  24 maj 2015 · Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms Sjukhem vid årssammanträdet den 21 maj. Till nya styrelseledamöter valdes även Gunvor Engström och Anitra Steen.

 • Palliativt kunskapscentrum invigt

  28 april 2015 · Igår invigdes ett palliativt kunskapscentrum för Stockholms län. Centrets uppgift är att sprida kunskap om palliativ vård till alla som vårdar människor med palliativa vårdbehov, oavsett ålder, diagnos eller vårdform.

Läs fler nyheter

Aktuellt

 • jun 30

  Fototävling - din bild av palliativ vård

  Tidskriften Palliativ vård har utlyst en fototävling. Personliga tolkningar och nya infallsvinklar som kan illustrera palliativ vård och döden efterlyses.

 • okt 9

  ACTuell Gerodonti 2015

  Akademiskt centrum för äldretandvård bjuder in till en heldags konferens inom gerodonti. Programmet innehåller ett panorama av ämnesområdets olika kunskapsområden. Professor Frauke Müller från Geneve är hedersgäst och huvudtalare.

Visa alla händelser och aktiviter