Den geriatriska vården är specialiserad på att ge vård till äldre människor som behöver medicinsk behandling och rehabilitering. För att vårdas inom geriatriken behövs en remiss från husläkare eller läkare på sjukhus.

Stockholms Sjukhem har två geriatriska verksamheter: Brommageriatriken som finns på Bromma sjukhus, och Kungsholmsgeriatriken, som finns i Stockholms Sjukhems lokaler på Kungsholmen.