Stockholms Sjukhem, 08-617 12 00

Postadress: Box 12230, 102 26 Stockholm
Besöksadress, Huvudentré/reception: Mariebergsgatan 22
Besöksadress, hus C: Mariebersgatan 20
Besöksadress, hus D: Mariebergsgatan 14
Besöksparkering/garage: Mariebergsgatan 12
God- och leveransadress: Mariebergsgatan 18
Växel: 08-617 12 00

Kontaktpersoner

Brommageriatriken, 08-687 50 00

Postadress: Box 3084, 161 03 Bromma
Besöksadress: Follingbogatan 32, 168 62 Bromma
Gods- och leveransadress: Söderberga Allé 13, 168 62 Bromma
Växel: 08-687 50 00

Kontaktpersoner