Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vår idé – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma idag som när vi grundades 1867.


Stockholms Sjukhem erbjuder vård inom en rad olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Verksamheten bedrivs till största delen utifrån vårdavtal med kommuner och landsting i Stockholms län. Vi är kvalitetscertifierade och miljöcertifierade.

Stockholms Sjukhem har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning som ger oss unika utvecklingsmöjligheter. FoUU-enheten har ett nära samarbete med bland annat Karolinska Institutet.

Stockholms Sjukhem är medlem i FAMNA - en branschorganisation för idéburen vård och social omsorg.