Målsättningen med den palliativa vården är att ge varje patient förutsättningar att uppnå bästa möjliga livskvalitet.


Stockholms Sjukhem erbjuder palliativ (lindrande) vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede.

Den palliativa vården på Stockholms Sjukhem består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård med 38 vårdplatser på två avdelningar. Vården bygger på den palliativa vårdens helhetssyn och tar hänsyn till såväl patientens som de närståendes behov.

Vårdval gäller inom ASIH och specialiserad palliativ slutenvård i Stockholms län. Stockholms Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna.