Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka.


På Rehabcentrum erbjuder vi kirurgisk och neurologisk rehabilitering för patienter efter akutsjukvård, vårdval gäller.
Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom landstingets vårdvalssystem.

Rehabcentrum drivs utan vinstsyfte

Rehabcentrum drivs av en stiftelse utan vinstsyfte, vilket betyder att alla pengar går direkt till verksamheten. Det gör att vi kan satsa på det som ger guldkant i tillvaron under din vistelse här, till exempel god mat och en stimulerande miljö.

Vi satsar också på utveckling och forskning för att alltid ha den senaste kunskapen inom området. Det innebär att vi kan erbjuda dig rehabilitering av högsta kvalitet.

Hitta hit

Rehabcentrum Kungsholmen finns på Stockholms Sjukhem som ligger centralt på Kungsholmen, nära Fridhemsplan. Huvudentré och reception finns på Mariebergsgatan 22.

Kirurgisk rehabilitering - några patientröster