Press

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som driver vård och omsorg utan vinstsyfte.

Vi är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola. Vår verksamhet finns på Kungsholmen, Upplands Väsby och Bromma.

Stockholms Sjukhem har cirka 1 400 anställda, och är medlem i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.

Med cirka 1 400 anställda är vi en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Stockholms Sjukhem driver vård och omsorg utan vinstsyfte och är medlem i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Vi värnar om sekretessen och den personliga integriteten hos våra boende, patienter, närstående och medarbetare. Om du vill fotografera i de lokaler där vi bedriver verksamhet behöver du därför ett särskilt fototillstånd. Kontakta kommunikationsenheten för tillstånd eller mer information.

Genom att följa oss på vår sida på MyNewsdesk kan du ta del av allt pressmaterial just då det läggs ut. Där finns även aktuella pressbilder och kontaktuppgifter: Till vårt pressrum

Kontakta oss

Kommunikationschef Annika Kullman Höök
 073-9177443

Fototillstånd

Om du ska fotografera eller filma i våra lokaler på Stockholms Sjukhem och i våra verksamheter på Bromma sjukhus behöver du ett fototillstånd. Fototillståndet är till för att skydda boende, patienters och besökares integritet och är därmed ett stöd för dig i ditt professionella arbete.

Stockholms Sjukhem lånar inte ut lokaler för filminspelningar.

Följ oss på MyNewsdesk

Genom att följa oss på vår sida på MyNewsdesk kan du ta del av allt pressmaterial just då det läggs ut. Där finns även pressbilder och kontaktuppgifter: 

Besök vårt pressrum

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-03-06 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan