Press

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse.

Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Vi har även en forsknings-, utvecklings- och utbildningsenhet.

Vi värnar om sekretessen och den personliga integriteten hos våra boende, patienter, närstående och medarbetare. Om du vill fotografera i de lokaler där vi bedriver verksamhet behöver du därför ett särskilt fototillstånd. Kontakta kommunikationsenheten för tillstånd eller mer information.

Genom att följa oss på vår sida på MyNewsdesk kan du ta del av allt pressmaterial just då det läggs ut. Där finns även aktuella pressbilder och kontaktuppgifter: Till vårt pressrum

Kontakta oss

Kommunikationsenheten
08–122 800 00

Fototillstånd

Om du ska fotografera eller filma i våra lokaler på Stockholms Sjukhem och i våra verksamheter på Bromma sjukhus behöver du ett fototillstånd. Fototillståndet är till för att skydda boende, patienters och besökares integritet och är därmed ett stöd för dig i ditt professionella arbete.

Följ oss på MyNewsdesk

Genom att följa oss på vår sida på MyNewsdesk kan du ta del av allt pressmaterial just då det läggs ut. Där finns även pressbilder och kontaktuppgifter: 

Besök vårt pressrum

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-04-30 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan