Remittent

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som remittent. Du kan remittera patienter till oss för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård samt för neurologisk och kirurgisk rehabilitering.

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Mer information och kontaktuppgifter till de olika verksamheterna hittar du i menyn.

Nya telefon- och faxnummer

Den 30 januari ändrade vi telefonnummer på Kungsholmen. Den 6 februari ändrade vi telefon- och faxnummer i Bromma och för avdelning 16 på Kungsholmen. Det nya gemensamma växelnumret är 08-122 800 00.


Du som skickar remisser till oss via fax behöver veta att vi ändrat alla våra faxnummer i Bromma och även till intag för Geriatrik Kungsholmen den 6 februari.


Faxnummer för remisser från den 6 februari:

Geriatrik Bromma och Kungsholmen fax 08-584 800 89

Minnesmottagning Bromma fax 08-584 800 96

ASIH Bromma fax 08-584 800 90

Neuroteam Bromma fax 08-584 800 95

 
Du kan även ringa växeln 08-122 800 00 så blir du kopplad.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-06-18 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan