Remittent

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som remittent. Du kan remittera patienter till oss för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård samt för neurologisk och kirurgisk rehabilitering.

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Mer information och kontaktuppgifter till de olika verksamheterna hittar du i menyn.

Nya namn på vårdenheter

Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken är en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem sedan den 1 februari 2018. Här kan du läsa mer om namnbytet av vårdenheter.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan