Remittent

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som remittent. Du kan remittera patienter till oss för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård samt för rehabilitering efter akutsjukvård.

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Mer information och kontaktuppgifter till de olika verksamheterna hittar du i menyn.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-06-16 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan