Tillgänglighetsredogörelse

Stiftelsen Stockholms Sjukhem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur stockholmssjukhem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Mejla oss på info@stockholmssjukhem.se eller ring: 08-122 800 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på stockholmssjukhem.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)] 
  • Vissa videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text) [WCAG 1.2.3 (A) och [WCAG 1.2.5 AA)]
  • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5 (AA)] 
  • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]
  • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. [WCAG 2.4.9 (AAA)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem snarast möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stockholmssjukhem.se samt stickprovsgranskning av Funka. Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2020.
Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-11-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan