Om oss

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. I mer än 150 år har vi bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg.

Vi är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vår verksamhet finns på Kungsholmen, Bromma, Södermalm och Upplands Väsby. 

Stockholms Sjukhem har cirka 1 400 anställda, och är medlem i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.

Vision och värdeord

Stockholms Sjukhems vision och värdeord speglar vilka vi är och vad vi står för, och fungerar som ledstjärnor både i vardagen och för vår fortsatta utveckling. 

Vision: Tillsammans gör vi vård och omsorg bättre för dig, varje dag​​

Det visionära är att lyckas med detta i varje stund och varje dag​.

Tillsammans – vi arbetar teamorienterat och ser alltid Stockholms Sjukhem som en helhet.
Vård och omsorg – vi ser till helheten och påverkar aktivt även i ett samhällsperspektiv.
Bättre och varje dag – vårt mål är att ständigt förbättra, lära och utveckla.
För dig – vi arbetar personcentrerat och inkluderande.

Värdeord: Engagemang, kunskap och omtanke

Värdeorden kännetecknar den vård vi ger och vägleder oss i mötet mellan människor. Med värdeorden vill vi göra ett avtryck gentemot patienter, boende och närstående, inom vår egen organisation och i samhället. Ett eko.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-04-21 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan