Om oss

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare med sjukhus och äldreboenden. I mer än 150 år har vi bedrivit sjukvård och äldreomsorg utan vinstsyfte och all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Vi är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vår verksamhet finns på Kungsholmen, Bromma och Upplands Väsby. 

Stockholms Sjukhem har cirka 1 400 anställda, och är medlem i Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd.

Vision och värdeord

Stockholms Sjukhems vision och värdeord speglar vilka vi är och vad vi står för, och fungerar som ledstjärnor både i vardagen och för vår fortsatta utveckling. 

Vision: Tillsammans gör vi vård och omsorg bättre för dig, varje dag​​

Det visionära är att lyckas med detta i varje stund och varje dag​.

Tillsammans – vi arbetar teamorienterat och ser alltid Stockholms Sjukhem som en helhet.
Vård och omsorg – vi ser till helheten och påverkar aktivt även i ett samhällsperspektiv.
Bättre och varje dag – vårt mål är att ständigt förbättra, lära och utveckla.
För dig – vi arbetar personcentrerat och inkluderande.

Värdeord: Engagemang, kunskap och omtanke

Värdeorden kännetecknar den vård vi ger och vägleder oss i mötet mellan människor. Med värdeorden vill vi göra ett avtryck gentemot patienter, boende och närstående, inom vår egen organisation och i samhället. Ett eko.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-04-10 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan