Forskning, utbildning och utveckling

FoUU-chef

Elisabet Åkesson

 08-122 800 00

Administratör

Monica Erlandsson

 08-122 896 01

Stockholms Sjukhem är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. 

Vi strävar efter högsta vårdkvalitet inom vår geriatriska och palliativa vård, rehabilitering och äldreomsorg. Kontinuerligt FoUU-arbete är förutsättningen för att kunna erbjuda hög kvalitet i vården. I Stockholms Sjukhems verksamheter arbetar magister och masterutbildade vårdutvecklare, kliniskt aktiva akademiker (såsom professorer, lektorer, docenter samt medicine doktorer) med såväl vårdutveckling, kliniska studier, handledning och utbildning. 

Satsar på utbildning

Hos oss bedriver vi utbildning för både externa intressenter och interna medarbetare. Syftet är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom våra vårdområden. 

Här kan du läsa mer om utbildningsverksamhet hos oss

Aktuell forskning

Vi bedriver forskning i vården i nära samverkan med patientrepresentanter, andra vårdenheter i och utanför Stockholm, universitet samt näringsliv. Forskningen i dessa samarbeten resulterar i 40-50 publicerade vetenskapliga artiklar per år. Forskningen samordnas av våra forskare som också ofta är kliniskt verksamma handledare för kollegor under avancerad utbildning och forskarutbildning. Kliniskt verksam personal hos oss deltar regelbundet och aktivt på vetenskapliga konferenser för att stärka kunskapsutbyte.

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som pågår

Verksamhetsutveckling och innovation

Stockholms Sjukhems förbättrings-och utvecklingsarbete utgår från engagerade medarbetare i samverkan med patient- och boenderepresentanter och vår organisation med verksamhetsintegrerade forsknings-, utbildnings- samt utvecklings- och innovationsarenor.

Som stöd för vårt förbättringsarbete följer vi till exempel upp patienters och boendes upplevelser av den vård vi erbjuder. Vi deltar i flertal nationella kvalitetsregister (såsom SweDem, WebRehab Sweden och Svenska palliativregistret) och utvärderar insamlad data för att vidareutveckla vården. Vi rapporterar årligen verksamhetsresultat och utvecklingsarbete i vår årsrapport.

Utarbetar kunskapsstöd

Hos oss nyttjar kliniskt verksam personal brett regionala och nationella kunskapsstöd samtidigt som ett antal av våra kollegor dessutom är aktiva i utarbetande av kunskapsstöd. Kliniskt verksam personal har både förankring och stöd genom våra så kallade FoUU-arenor, FoUU-ledning och administration samt har tillgång till funktionella lokaler för FoUU-arbete.

Utbildning hos oss

Vi erbjuder utbildningar både för interna och externa medarbetare.

Läs mer om våra utbildningar på Stockholms Sjukhem

Vetenskapsmetodik: Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a5 i 2015 års specialitetsordning.

Läs mer om fortbildningskursen och anmäl dig

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-03-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan