Forskning, utbildning och utveckling

FoUU-chef

Georg Engel

08-122 800 00

Administratör

Monica Erlandsson

08-122 896 01

Stockholms Sjukhem har en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Vi strävar efter att leda utvecklingen inom våra profilområden – långvarigt eller obotligt sjuka.

Vi strävar efter att leda utvecklingen inom våra profilområden – långvarigt eller obotligt sjuka – och forskningsenhetens arbete är en förutsättning för att nå våra mål. Till forskningsenheten är professorer, universitets- och högskolelektorer, docenter samt ett antal disputerade forskare knutna.

Satsar på utbildning

Utbildningsenheten bedriver utbildning för både externa kunder och egna medarbetare. Syftet med utbildningsenheten är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt utifrån våra olika vårdområden.

Aktuell forskning

Forskningsprogrammet för nyskapande äldrevård - programmet ska generera ny kunskap som ska leda till kvalitetsförbättringar, ökad patientsäkerhet och en sammanhållen vård.

OPEN-studien - studie om effekterna av fysisk aktivitet och extra näringstillförsel till boende på vård - och omsorgsboendet.

Demensstudie - en studie av sjukdomsutvecklingen för personer på Stockholms Sjukhems omsorgsboende för yngre personer med demens, diagnosticerade på Karolinska Universitetssjukhuset.

EFFECTS-studien i studien görs utvärdering om behandling med ett antidepressivt läkemedel kan minska utbredningen av vävnadsskada efter stroke.

Forskning om sexuell hälsa neurologisk sjukdom -  här ingår rehabiliteringsverksamheten på Stockholms Sjukhem i ett internationellt forskningssamarbete på området. I projektet studeras vårdpersonalens förhållningssätt till sexuell hälsa efter stroke.

Avhandlingsprojekt om vitamin D och diabetes inom primärvården.

Den palliativa forskningen är fortsatt akademiskt mycket stark med tre pågående avhandlingsprojekt, samt utöver dem bland annat forskning kring molekylära markörer för cancer, onkologers användning av cytostatika i slutskedet av cancersjukdom, palliativ vård vid avancerad KOL och webbaserade hjälpmedel för patienters uppföljning av läkemedelsbehandling.

Utbildning hos oss

Vi erbjuder utbildningar både för våra egna medarbetare och externa kunder.

Läs mer om våra utbildningar på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-05-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan