Forskning, utbildning och utveckling

FoUU-chef

Georg Engel

08-122 800 00

Administratör

Monica Erlandsson

08-122 896 01

Stockholms Sjukhem har en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Vi strävar efter att leda utvecklingen inom våra profilområden – långvarigt eller obotligt sjuka.

Vi strävar efter att leda utvecklingen inom våra profilområden – långvarigt eller obotligt sjuka – och forskningsenhetens arbete är en förutsättning för att nå våra mål. Till forskningsenheten är professorer, universitets- och högskolelektorer, docenter samt ett antal disputerade forskare knutna.

Satsar på utbildning

Utbildningsenheten bedriver utbildning för både externa kunder och egna medarbetare. Syftet med utbildningsenheten är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt utifrån våra olika vårdområden.

Aktuell forskning

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som pågår 

 

Utbildning hos oss

Vi erbjuder utbildningar både för våra egna medarbetare och externa kunder.

Läs mer om våra utbildningar på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-09-23 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan