Meny

Information om cookies

 

Personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelanden

Stockholms Sjukhem behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av nyhetsbrev och pressmeddelande (via pressrum på MyNewsdesk). Behandlingen sker för att Stockholms Sjukhem ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

Personuppgifter vid beställningar av informationsmaterial

Stockholms Sjukhem behandlar personuppgifter i samband med beställning av informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

Personuppgifter vid interaktion via chattfunktion på webbplats

Syftet med chattfunktionen på vår webbplats är att ge besökare svar på frågor rörande vår verksamhet. Observera att den inte ska användas för medicinska frågor eller frågor rörande patienter/brukare. Uppgifterna sparas i 14 dagar för uppföljning för förbättring av innehåll på webbplatsen. Om de innehåller känsliga personuppgifter raderas de direkt efteråt.


Cookies och webbstatistik

Stockholms Sjukhems webbplats använder båda typer av kakor för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Syftet är att förbättra webbplatsen och besökarens upplevelse. För detta förs statistik över tid och analys sker av sökmönster på webbplatsen. Rättsligt stöd för hanteringen är berättigat intresse. IP-numren behandlas ytterst momentant (högst några minuter).

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Vi sparar ingen personlig information i cookies och den statistik som tas fram är avidentifierad. Statistiken hanteras av kommunikationsavdelningen på Stockholms sjukhem. Vi kan komma att dela IP-numren med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra personuppgifter från webbplatsbesök till ett land utanför EU.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@stockholmssjukhem.se.

Du når vårt dataskyddsombud på DSO@stockholmssjukhem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-12-04 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan