Cookies 

 

Cookies och webbstatistik

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@stockholmssjukhem.se.

Du når vårt dataskyddsombud på DSO@stockholmssjukhem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2022-03-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan