Europeisk konferens om rehabiliteringsmedicin

Den 7–8 september är Stockholms Sjukhem värd för en europeisk konferens som arrangeras av Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin tillsammans med UEMS-PRM European Union of Physical and Rehabilitation Medicine.

– Det är 65 deltagare från olika europeiska länder som kommer att vara på Stockholms Sjukhem under två dagar för denna konferens, berättar Karin Rudling, verksamhetschef för Rehabilitering och primärvård på Stockholms Sjukhem och sammankallande i organisationskommittén för konferensen UEMS-PRM i Stockholm 2018.
– På agendan står bland annat diskussioner om kunskapsinnehållet i specialiteten rehabiliteringsmedicin, frågor som rör specialistexamen, patientens delaktighet samt olika former av ackreditering för rehabverksamheter. 

Viktigt värdskap
Konferensen inleds på torsdag den 6 september med ett möte på Danderyds sjukhus, senare samma kväll bjuder Stockholms stad och Stockholms läns landsting deltagarna på en mottagning i stadshuset. På fredag och lördag hålls konferensen i Stockholms Sjukhems lokaler. 

– Det är speciellt att få ha värdskapet för konferensen hos oss här på Stockholms Sjukhem, säger Karin Rudling. Oftast är det universitetsklinikerna som står som värd, men vi står oss väl i detta sammanhang med vår kliniska rehabverksamhet och vår FoUU-verksamhet. Värdskapet sätter oss också på kartan nationellt då det är ett samarrangemang med Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin. 

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan