Evenemang

Här hittar du våra senaste evenemang.

Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede
13 maj 2019
Den 13-15 maj 2019 erbjuder Palliativt Centrum en fortbildningskurs för ST-läkare. Kursen uppfyl...
EVENEMANG
Närståendeträff om stöd och resurser
13 november 2018
Lever du nära någon med förvärvad hjärnskada? Vill du träffa andra närstående? Välkommen till en...
EVENEMANG
Etikprisföreläsning med Peter Strang
25 oktober 2018
Peter Strang fick Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etikpris i december förra året. Nu håller...
EVENEMANG
Livsstil som förebygger demens
22 oktober 2018
Välkommen till en öppen föreläsning med professor Miia Kivipelto. Föreläsningen är fullsatt! Om...
EVENEMANG
Svenska specialistkursen i palliativ medicin
15 oktober 2018
Den 15-18 oktober arrangerar Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem delkurs...
EVENEMANG
Musik och sång för personer med demens
25 september 2018
Tycker du om musik och sång? Varmt välkommen till en föreläsning om musik och sång för personer...
EVENEMANG
Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede
17 september 2018
Den 17-19 september erbjuder Palliativt Centrum en fortbildningskurs för ST-läkare. Kursen uppfy...
EVENEMANG
Artrosföreläsning i Bromma
05 september 2018
Primärvårdsrehab Bromma bjuder in till en öppen föreläsning om artros. FÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKA...
EVENEMANG
ACTuell Gerodonti 2018
25 april 2018
Det 12 oktober bjuder Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) bjuder in till äldretandvårdsko...
EVENEMANG