Minskad mängd läkemedel som påverkar miljön negativt 

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem minskade sin användning av miljöbelastande läkemedel med hela 10 procent under 2017 i jämförelse med året innan.
– Det känns naturligtvis väldigt bra, säger Kristina Jarl, läkarchef och miljöombud på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem följer alltid Kloka Listan, vilket är en förteckning över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Under 2017 skrevs det ut 176 750 dygnsdoser av läkemedel i jämförelse med 197 221 året innan.

– En förändring med hela 10 procent. Patienten och effekten av läkemedlet går alltid i första hand men efter det ser vi efter om ett läkemedel kan minskas eller ersättas av ett som inte ger någon påverkan på miljön, säger Kristina Jarl.

Hur kan läkemedel påverka miljön?

– Studier har visat att läkemedel kan ha hormonstörande effekter både vid framställning och i utsläpp, på exempelvis fisk. Antibiotika kan öka förekomsten av motståndskraftiga bakterier, vilket kan leda till att vi till slut får svårare att bota infektioner.

 

Få bort slentriantänket

Även en del antidepressiva läkemedel har en negativ påverkan på miljön. Här kan alternativ som KBT, fysisk aktivitet och mindfullness användas som behandlingsmetod i de fall det är möjligt. 

– Vi arbetar aktivt med att få bort ”slentrianmässigheten” rörande läkemedel. För varje läkemedelsordination behöver man dokumentera den planerade behandlingstiden och ge patienten en aktuell läkemedelslista.

Patienter som skrivs in på Stockholms Sjukhems geriatrik får alltid en läkemedelsgenomgång.

– Det här är också bra för patienterna så att de får precis de läkemedel och doser de behöver, säger Kristina Jarl.

Vad kan jag göra på hemmaplan rörande läkemedel som är bra för miljön?

– Lämna in dina gamla läkemedel på närmaste apotek. När du gör det hamnar de på rätt ställe och inte i naturen, säger Kristina Jarl.

 

Kristina Jarl, läkarchef och miljöombud på Stockholms Sjukhem Läkarchef och miljöombud Kristina Jarl