Sjukvårdspolitik för verklig förändring

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Under Almedalsveckan 2018 presenterade Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik.

Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst behövs. Det är ett av budskapen i rapporten.

– Rapporten fokuserar på tre områden som vi bedömer är centrala för utvecklingen av dagens svenska sjukvård, och som vi menar att politiken behöver ägna stor kraft åt, berättar Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. De tre områdena är bättre vård för dem med stora behov, en vård som möter individen på dennes villkor och starkare politiskt ledarskap för att främja ny teknik.

Rapporten presenterades vid ett välbesökt seminarium i Almedalen den 2 juli, och Karin Thalén var en av dem som deltog i panelsamtalet.

Stockholms Sjukhem är medlemmar i Forum för Health Policy och har varit med och tagit fram rapporten "En sjukvårdspolitik för verklig förändring". Rapporten är skriven av Petter Odmark, chef för analysbyrån Re-Think, på uppdrag av och i samverkan med Forum för Health Policy.