Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem utökar ASIH-verksamheten

I höst utökar Stockholms Sjukhem ASIH-verksamheten med ett fjärde team i innerstaden. Det betyder att ytterligare 30–40 patienter kan erbjudas vård i hemmet.

– Idag vårdar vi drygt 100 patienter per dygn i hemmet med stöd av våra ASIH-team i innerstaden, berättar Georg Engel, verksamhetschef för Palliativt Centrum vid Stockholms Sjukhem. Med ett fjärde team får vi möjlighet erbjuda vård i hemmet till ytterligare 30–40 patienter i området.
– ASIH är en vårdform som är uppskattad av såväl patienter som närstående, både när det gäller vård i livets slutskede och när det gäller mer tillfälliga vårdinsatser som kan ske i patientens hem istället för på sjukhus, säger Georg Engel.

Stort behov i Stockholm
– Stockholms Sjukhem har stor efterfrågan på ASIH-platser från remittenter i Stockholm och vi ser också att landstinget öppnar för fler inskrivna inom ASIH som ett sätt att möta behovet av vårdplatser utanför akutsjukhusen, berättar Georg Engel. Vi vill vara med och ta ansvar för att möta dessa behov, och eftersom vi har en stor ASIH-verksamhet redan idag är det ett naturligt steg att expandera med ytterligare ett team. Utökningen kommer att ske successivt under hösten och parallellt med att fler patienter ansluts kommer ASIH att rekrytera fler medarbetare.
– Vi ska också utveckla ASIH:s arbetssätt när det gäller ett modernt mobilt stöd till medarbetarna och när det gäller möjligheten att ha digitala vårdmöten med patienter, säger Georg Engel. Att kunna erbjuda hemsjukvård i olika former är en viktig framtidsfråga för vården och vi på Stockholms Sjukhem vill vara med och utveckla både vårdform och arbetssätt.

Fakta 
Stockholms Sjukhem erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) som ett alternativ till sjukhusvård för den som har en allvarlig sjukdom som kräver täta vårdkontakter. Vi har ASIH-team i västerort och i centrala Stockholm:

I västerort erbjuder vi avancerad sjukvård i hemmet till den som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Sundbyberg och Sollentuna samt inom Ekerö kommun. Läs mer om ASIH Bromma.

I innerstaden erbjuder vi ASIH till patienter som bor på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Solna eller Lidingö. Läs mer om ASIH Innerstaden.