Vård i livets slut

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

TV4-programmet Kalla Fakta granskar i sitt senaste avsnitt Lilla Erstagården och vården av svårt sjuka barn. Programmet har väckt mycket reaktioner och även frågor om vård i livets slut. 

Lilla Erstagården drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting och är länets och landets enda specialiserade barnhospice. De tar hand om både barn och anhöriga när barnet har en sjukdom som förkortar livet. 

Om du eller en anhörig har en sjukdom som inte går att bota. Hur ser då vården ut? Vilka svåra beslut kan behöva fattas av läkaren och den som är sjuk? Professor Peter Strang intervjuas av Stockholms läns landsting om vad palliativ vård är och de svåra beslut som ibland behövs vid vård i livets slutskede.